Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version
     Одиторският екип на О.С.К. САЛДО ЕООД е ориентиран към най-добрите практики. Клиентите ни разчитата на нашия професионален опит и задълбочено познаване на българските и международни счетоводни стандарти. Нашата одиторска методология се основава на специфичните изисквания в страната, както и на Международните одиторски стандарти.


     Основните етични принципи, които следваме в дейността си са:


          • Почтеност
          • Обективност
          • Компетентност
          • Конфиденциалност
clock
     О.С.К. САЛДО“ ЕООД е специализирано в следните области:

          • Одит на финансови отчети, изготвени съгласно НСФОМСП и МСФО, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата;
          • Одит на проекти, финансирани от Европейски фондове или други донори;
          • Ограничен преглед на финансови отчети;
          • Преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи;
          • Компилиране на финансова информация и договорни процедури.

     Дългогодишни наши клиенти са:

           Дунавски Драгажен Флот АД Русе
           ДДФ Инвест АД Русе
           Пътинженеринг ООД Русе
           Истър инженеринг ООД Русе
           Пътно Подържане АД Русе
           Чипровец ЕАД Чипровци
           ТПК Електрометал Русе
           Адела ЕООД Пловдив
           ПИМ ЕООД Търговище
           ВиК ООД Русе
           Ковашко Пресов Завод АД Русе
           Ал Филтър ООД Русе
           Русе Общински Автотранспорт ЕООД Русе
           Еггед АД Русе
           Държавно Ловно Стопанство Дунав Русе
           Държавно Ловно Стопанство Челни Лом Попово
           Държавно Ловно Стопанство Сеслав Кубрат
           Свинекомплекс Николово АД с. Николово
           Болагро ООД гр. Харманли
           Никтратс ЕООД гр. Русе
           Евротрейдинг ЕООД гр. Русе
           Ергодизайн ООД гр. Русе
           Хилцингер Полирни Технологии гр. Лясковец


     Счетоводният екип на О.С.К. САЛДО ЕООД подпомага нашите клиенти да управляват успешно своята отчетност и финанси, извършва всички превантивни стъпки и ги консултира, за да осигури адекватното им представяне пред българските власти.

     Нашите услуги включват:

          • Изготвяне на Годишни финансови отчети
          • Счетоводни консултации по избор на Счетоводна политика
          • Консултации в областта на финансовия мениджмънт и трудово законодателство
          • Подбор на счетоводен персонал в съответствие с изискванията на клиента
          • Обучение и оценка на счетоводен персонал
          • Организиране на курсове по счетоводно и данъчно законодателство

     Доклад за прозрачност - 2014 г.: натиснете ТУК
     Доклад за прозрачност - 2015 г.: натиснете ТУК

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design