Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version

     О.С.К. САЛДО ЕООД е вписана в Търговския регистър на РОС по ф.д № 876/2007 г. и в Министерство на правосъдието – Агенция по вписвания с ЕИК 117685894.

      Собственика на фирмата притежават богат теоретичен и практически опит като одитор и консултант в областта на корпоративните финанси, данъци, търговското и трудово законодателство и международни счетоводни стандарти.

      Ръководила е одитите на редица български производствени и търговски компании, както и одити по проекти, финансирани от международни организации.

      Притежава познания в широк спектър от индустрии и по-специално в сферата на строителството, тежката и лека промишленост, транспорта, горското и селско стопанство.

часовник

     Регистриран одитор е към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) под № 0192/1993 г.

     Основни квалификации, които притежава:

          • Магистър по счетоводство
          • Дипломиран експерт- счетоводител
          • Регистриран одитор
          • Сертификат  за  извършване  на  независим  финансов  одит  по  Международни  счетоводни  стандарти  и  Международни   одиторски   стандарти.

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design